Idrottsboken 1947

Tillbaka
Pettersson Sven-Ulf red.
459 sidor
blå halvfranskaband Svenska sportförlaget & brunnhage 1947 illustrerad 3:e årgången. en presentation av föregående års svenska idrott och dess främsta representanter med artiklar om aktuella idrottsproblem, översikter, internationella glimtar, reportage, biografier, specialer och statistiska uppgifter. lite blåaktigt omslag.

 Pris: 90 kr / 8,7 €