Vill ni synas här?

Do you want to be seen?

Sportboken är Nordens största och ledande antikvariat för idrottslitteratur. Våra kunder finns representerade inom alla samlarområden inom Sportmemorabilia från enskilda till storsamlare.

Banners liggande eller enbart text max 300x60 (max 50kb).

Banners text link on max 300x60 (max 50kb).

Text enbart 50 % på angivna priser-(text-only 50% discount on price) 

 Alla priser inklusive  moms-All prices include VAT

Första sidan: höger nedanför Boktips-Front page right below Boktips

Pris: in Swedish SEK

6 månader/months      20000:-  SEK
12 månader/months    40000:- SEK

Länksidan: höger om länkar-Right of the link page.

Pris: in Swedish SEK

6 månader/months     10000:-
12 månader/months   19000:-

Länkar under enskilda sportsidor:  5000:-/ 12 månader - 6 månader 2500:- SEK

In individual sports pages:              5000:-/12 months -    6 months 2500:- SEK

Just a banner on each subject area,  Vi lägger enbart en banner under  varje ämnesområde.

 Kontakta oss för förfrågningar angående banners

Score iT kan hjälpa er att producera banners/can help you to produce banners    kontakta Score iT här.

 Bannern länkas vidare till ditt företagets webbplats-The banner link on to your company website