Från Gentleman Till Huligan?

Tillbaka
Andersson Torbjörn & Radmann Aage
166 sidor
Förlagsband Symposion 1998 illustrerad. Historisk och sociologisk studie av fotbollen och dess roll i samhället. Först sätts de teoretiska ramarna upp. Därefter följer en historisk studie av fotbollen som samhällsföreteelse. Inte minst de ekonomiska villkoren för spelarna och klubbarna diskuteras. Avslutningsvis om dagens läktarvåld och diskussionen kring detta. Lite nötta pärmar

 Pris: 200 kr / 19,2 €