Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 61-62 (Förlagsny)

Tillbaka
Billing Peter & Franzen Mats & Peterson Tomas m.fl.
116 sidor
Tidskrift Arkiv 1994 illustrerad. Innehåll: Malmö FF mellan folkrörelse och professionalism. Sporten ungdomen folkhemmets födelse. Från folkfotboll till superliga. Pris: 100 kr / 9,9 €