Hästforskningsrapport nr. 1-2 2009 (Förlagsny)

Tillbaka
Ennerdal Jenny red.
81 sidor
Magasin stiftelsen svensk hästforskning 2009 illustrerad. Populärvetenskaplig sammanställning av slutrapporterade forskningsprojekt.

 Pris: 90 kr / 8,8 €