Uthållighet träning som ger resultat

Tillbaka
Fröyd Christian & Madsen Örjan
144 sidor
Häftad Sisu Idrottsböcker 2006 illustrerad. Uthållighet beskriver vilka fysiska faktorer som är avgörande för prestationer i uthållighetsidrotter, hur träningen kan delas in i olika intensitetszoner och hur prestationerna kan utvecklas i en långsiktig och systematisk process genom god träningsplanering

 Pris: 60 kr / 5,5 €