Karl Stoch släggkastare

Tillbaka
Hermansson Erik

Originalteckning-original artwork Drawing 18 x 22 cm 1951. Släggkastare/hammer throwers Tyskland.Erik Hermansson 1903-1976 bildkonstnär,visual artist, sculptor and draftsman.

 Pris: 200 kr / 19,8 €