Svensk Motortidning 1940

Tillbaka
Kunglia Automobilklubben
1530 sidor
Tidningar Svensk Motortidning var Kunglia Automobilklubbens skrift 1940 komplett årgång no. 1-50. Några no. lite ryggskadade, ej genomgångna (vikt över 2 kg.)

 Pris: 400 kr / 38,5 €