Svensk Skyttetidskrift no.39-42 1905

Tillbaka
Boy B. H. red.
32 sidor
4 ex. Tidskrift Frivilliga skytterörelsen i Sverige 1905 illustread. No. 39, 40, 41, 42. Fint ouppskuret ex.

 Pris: 160 kr / 14,6 €