Med känsla för gamet

Tillbaka
Friberg Stig & Zachrisson Björn
288 sidor
Förlagsband officina fraterna 2007 illustrerad. En tränares berättelser från en svunnen tid i galoppens värld. Försättsbladet utrivit.

 Pris: 140 kr / 13,5 €