Uppsala simsällskap 1796-1921

Tillbaka
Lundberg Fr. & Nyman R.
112 sidor
Häftad Uppsala simsällskap 1921 illustrerad. Minnesskrift jämte matrikel 1897-1921.Utgiven vid dess 125 årsjubileum. Världens äldsta simsällskap. The Worlds oldest swimingclub.

 Pris: 450 kr / 44,1 €