Sporten i dag 1959-60

Tillbaka
Nilsson Tore red
132 sidor
Klotryggsband Å&Å 1959 5:e årgången illustrerad. Årets man Ingemar Johansson omslag. Med Stieg Trenter artikel: Han är Sveriges mest kyssta karl. Lite nötta pärmar. Men inlagan fin.

 Pris: 120 kr / 11,8 €