Spelregler för association-fotboll 1906 Sverige

Tillbaka
Johanson Anton red.
48 sidor
Privatbundet(Larsén/Helsingborg) halvfransktband Björck & Börjesson 1906. Från 1895 gällde de så kallade associationsreglerna i hela Sverige. Spelregler för association-fotboll fastställda af Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund (R.I.F.)1906 jämte förhållningsregler för domare, täflingsarrangörer och spelare. (Exlibris Skånska Husarregementets Bibliotek) på frampärmens insida. Stämplar på titelbladet, felfri i övrigt, bakre omslag medbundet. Första officiella regelboken för fotboll.(First official rulebook for Swedish football) Titeln finns på 1 bibliotek Libris

 Pris: 900 kr / 88,2 €  
Fler bilder