Snabbare högre starkare

Tillbaka
Wolf Lars
336 sidor
Förlagsband BonnierCarlsen 1999 Svenska barnboksinstitutets skriftserie nr 68. Idrottsmotivet i svensk ungdomslitteratur 1940-1990.

 Pris: 130 kr / 12,5 €