Program och allmänna bestämmelser Olympiska spelen Stockholm 1912

Tillbaka
Organisationskommitten för olympiska spelen
32 sidor
Klammerhäftad Program och allmänna bestämmelser Olympiska spelen Stockholm 1912 illustrerad. Olympiska spelen i Stockholm 1912 (29 juni-22 juli). Official program, rules and regulations. namnad

 Pris: 450 kr / 41,0 €