Konsten att simma över Öresund

Tillbaka
Jönsson Åke
74 sidor
Häftad Landskrona Kulturnämnden 1984 illustrerad. Pionjärsimningarna över Öresund

 Pris: 120 kr / 11,7 €