Idrottsbladet julnummer 1966

Tillbaka
Tegner Torsten red.
96 sidor
Tidning 1966 illustrerad. Idrottsbladet julnummer no 136,5. Pris: 70 kr / 6,4 €