Idrottsbladet julnummer 1956

Tillbaka
Tegner Torsten red.
68 sidor
Tidning 1956 idrottsbladet no. 150 1/2 illustrerad. Pris: 70 kr / 6,8 €