Idrott historia och samhälle 1996

Tillbaka
Lindroth Jan
160 sidor
Häftad Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1996 illustrerad. SVIF-nytt nr. 4/1996 Tjugo år med SVIF

 Pris: 50 kr / 4,6 €