Handbok i Simning och lifräddning

Tillbaka
Svenska lifräddningssällskapet red.
184 sidor
Häftad SLRS 1912 med 84 teckning -fotoillustrationer. 3:e upplagan.

 Pris: 50 kr / 4,6 €