Försvara dig, kvinna!

Tillbaka
Sliwa Lisa
127 sidor
Förlagsband Forum, 1989 illustrerad. Försvara dig, kvinna! : attityder, metoder att undvika hotfulla situationer, självförsvarsteknik.


 Pris: 40 kr / 3,6 €