Enkel skön massage för alla

Tillbaka
Mitchell Stewart
156 sidor
Häftad Hälsaböcker 1998 illustrerad. En praktisk introduktion till massage. Hur massage kan ge tillbefinnande, enkla handgrepp och rörelser, massageteknik och hur man ger massage, ett deltaljerat muskeldiagram som visar sambandet mellan de viktigaste musklerna och kroppen

 Pris: 90 kr / 8,2 €