Speed skating encyclopedia of Olympic games 1924-88

Tillbaka
Teigen Magne
96 sidor
Häfte WSSSA sköytenytt 1989 Komplette resultater fra samtlige sköytelöp i OL 1924-88 for Menn og kvinner, speed skating men/ladies. skadad baksida/ broken back

 Pris: 100 kr / 9,1 €