Dressyrprogram på ett lättare sätt!

Tillbaka
Tellow Björn
176 sidor
Häftad Biryförlag 1996 illustrerad. Dressyrprogram på ett lättare sätt! från ryttarsidan. Baserade på 1996 års reglemente Del 1 De lätta programmen. Granskade av Bo Tibblin


 Pris: 140 kr / 13,7 €