Centrum för idrottsforskning 1995

Tillbaka
Broholmer Marie & Forsberg Artur
99 sidor
Häftad CIF 1995/no 18 En sammanställning av projekt stödda av Centrum för idrottsforskning. Rapporten redovisade 20 slutförda forskningsprojekt

 Pris: 60 kr / 5,5 €