Boxningssporten i Sverige

Tillbaka
Hellspong Mats
247 sidor
Häftad Nordiska museet 1982 illustrerad. Nordiska museets handlingar 99. En studie i idrottens kulturmiljö. The sport of boxing in Sweden, a study of the cultural environment of sport. Summary in english.

 Pris: 120 kr / 10,9 €