Idrott åt alla?

Tillbaka
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
134 sidor
Häftad finansdepartementet 1993 tab. Kartläggning och analys av idrottsstödet. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

 Pris: 80 kr / 7,3 €