Spela bollen, jag är fri! Trettio europeiska författare om fotboll

Tillbaka
Sjöholm Magnus red.
191 sidor
Häftad Författarlandslagets förlag 2007. En antologi noveller, essäser, kortdrama, resereportage, poesi - från Maradona till division sju. Boken är tvåspråkig (eller sexspråkig)

 Pris: 50 kr / 5,0 €