Prärieserier no.19/1958 & 2/1959

Tillbaka
Nilsson L. red.

2 Tidningar prärie-serier tecknad serie, samlarbilder Djurgården(bild1) 121 Arne Arvidsson & (bild 6)126 Åke Olsson

 Pris: 40 kr / 3,6 €