Idrottsbladet julnummer 1959

Tillbaka
Tegner Torsten red.
78 sidor
Tidning 1959 idrottsbladet no. 138 1/2 illustrerad.

 Pris: 90 kr / 8,7 €