Göteborgs kungl. segelsällskaps jubileum 1860-1910

Tillbaka
Göteborgs kungliga segel sällskap
406 sidor
Dek. klotband Göteborg 1910 illustrerad + utv. planch. Årsbok utgifven med anledning af G.K.S.S 50-års jubileum 1860-1910. Lite riss bokryggen. Finns på 1 Librisbibliotek

 Pris: 490 kr / 44,7 €