Nordisk Familjeboks Sportlexikon- band 7 supplement

Tillbaka
Svahn Åke red.
719 sidor
Dekorerade skinnband med guldsnitt och inre denteller. Sohlman & Co 1949 illustrerad + tab. Supplementbandet Band VII

 Pris: 60 kr / 5,8 €