Nordisk Familjeboks Sportlexikon- band 7 supplement

Tillbaka
Svahn Åke red.
719 sidor
Dekorerade skinnband med guldsnitt och inre denteller. Sohlman & Co 1949 illustrerad + tab. Supplementbandet Band VII

 Pris: 80 kr / 7,3 €