Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen

Tillbaka
Niva Erik
440 sidor
Pocket månpocket 2011. Urval ur författarens: Liven längs linjen, 2010 respektive Den nya världsfotbollen, 2008, kompletterat med nyskrivet material.

 Pris: 40 kr / 4,0 €