Idrott som social markör

Tillbaka
Engström, Lars-Magnus
143 sidor
Häftad HLSförlag 1999 tab. I boken synliggörs att valet att ägna sig åt motion eller att inte välja att göra det - liksom smaken och lusten för olika idrotts-, motions- och friluftsaktiviteter - kan igenkännas socialt och ses som tydliga uttryck för social tillhörighet och position

 Pris: 30 kr / 2,7 €