Mexico city olympisk stad idrottsfysiologi nr. 1

Tillbaka
Saltin, Bengt,
55 sidor
Häfte förenade liv 1968 illustrerad. Idrottsfysiologi rapport nr.1. Ett höjdfysiologisk experiment. Första nummer

 Pris: 140 kr / 12,8 €