Studier i idrott, historia och samhälle

Tillbaka
Norberg Johan R. red.
396 sidor
Förlagsband/skyddsomslag HLS förlag 2000. Studier i idrott, historia och samhälle Tillägnade profesor Jan Lindroth på hans 60-årsdag 23 februari 2000.

 Pris: 200 kr / 18,2 €