Idrottshistoriskt symposium 2005

Tillbaka
Edling Rolf & Hammer Anders & Lindroth Jan & Norberg Johan & Tönnheim Hanserik
183 sidor
Häftad Centralförening för Idrottens Främjande 2006 illustrerad. Denna skrift uttrycker på ett föredömligt sätt det nordiska samarbetet på idrottsforskningens område. Idrottens attraktivitet. Idealism. Kommersialism. Politik. I skriften ingår norska, danska och finska konkreta exempel,

 Pris: 50 kr / 4,6 €