Är idrotten fri?

Tillbaka
Wickman Mats red.
159 sidor
Kartonnageband Norstedt 1995.
10 författare, Gunder Andersson, Ernst Brunner, P.O. Enquist, Eva af Geijerstam, Mats Gellerfeldt, Lennart Hagerfors, T. Kallifatides, Björn Ranelid, Ragnar Strömberg, Per Svensson, ger sin syn på dagens idrott, särskilt friidrotten. De behandlar från olika synvinklar frågor om kommersialisering, doping, massmedia, kropps- och resultatfixering m.m.

 Pris: 30 kr / 2,7 €