Winning soccer for girls

Tillbaka
Crisfield Deborah
144 sidor
Softcover Facts on File 1996 illustrerad. Training, passing, receiving, goalkeeping, kicks, strategy for team offense, individual and group defensive play. Några vikmärken på främre pärmen och första sidan.

 Pris: 80 kr / 7,3 €