Vinnare klassiker och hurtbullar

Tillbaka
Mattsson Å.
142 sidor
Mjuka pärmar, trådhäftad, Norstedts 1981, illustrerad. Om
skidåkning på alla upptänkliga sätt som titeln anger. I dagboksform berättar han om besvärligheter och glädjeämnen. Även sakinformation om tävlingar och träning

 Pris: 50 kr / 4,8 €