Till Mora med tiden. Åkte och tecknade Vasaloppet.

Tillbaka
Lundquist Yngve
48 sidor
Klotryggsband tvär 4:ystad 1975 illustrerad av författaren. Till Mora med tiden, åkte och tecknade Vasaloppet en resedagbok. Text svensk/tysk:Skizzen von dem langlauf/das buch uber den Wasa-Lauf.

 Pris: 120 kr / 11,9 €