Till Mora med tiden. Åkte och tecknade Vasaloppet.

Tillbaka
Lundquist Yngve
48 sidor
Klotryggsband ystad 1975 illustrerad av författaren. Till Mora med tiden, åkte och tecknade Vasaloppet en resedagbok. Text svensk/tysk:Skizzen von dem langlauf/das buch uber den Wasa-Lauf.

 Pris: 120 kr / 11,7 €