Sweden a land of sport

Tillbaka
The Swedish sportfederation ed.
78 sidor
Paperback Riksidrottsförbundet 1949 illustration. English/engelska om bl a alla våra stjärnor i olika idrottsgrenar. En fartfylld bildkrönika om ett land i världsidrottens elitserie. All our stars in different sports

 Pris: 70 kr / 6,9 €