Sporten i dag 1961-62

Tillbaka
Nilsson Tore red
132 sidor
Klotryggsband Å&Å 1961 illustrerad. Bäst i världen: Floyd Patterson- omslaget. namnad.

 Pris: 40 kr / 3,6 €