Riksföreningen för gymnastikens främjande årsbok 1937

Tillbaka
Holmström Agne red.
310 sidor
Klotryggsband/skyddsomslag (skadat) Göteborg 1937 illustrerad. Årsbok 4:e årgången illustrerad. Om Olympiaden 1936 sidor 59-101

 Pris: 50 kr / 4,8 €