Pins OS i Sverige Stockholm 2004

Tillbaka
Org. kom. för Stockholms olympiaden
1
Pins Stockholms olympiaden 2004, metall diameter 3,7cm. Text OS i Sverige Stockholm 2004.


 Pris: 30 kr / 3,0 €