Malmö kanotklubb 60 år 1926-1986

Tillbaka
Svensson Lars red.
62 sidor
Häftad egetförlag 1986 illustrerad. Jubileumsskrift 60 år

 Pris: 100 kr / 9,9 €