Konstrunda på cykel i Malmö

Tillbaka
Malmö stad gatukontoret
46 sidor
Häftad Malmö 1998. Konstrunda med 44 offentliga konstverk + Malmökarta med nummer och cykelled. Rikt illustrerad.

 Pris: 40 kr / 3,6 €