Idrottsbladet julnummer 1940

Tillbaka
Tegner Torsten red
64 sidor
Tidning 1940 idrottsbladet no. 139 1/2 illustrerad. Julnummer 1940. Omslag och en sida skadat övrigt fin inlaga.

 Pris: 80 kr / 7,8 €