Idrott historia och samhälle 2002

Tillbaka
Yttergren Leif red.
207 sidor
Häftad Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2002 illustrerad. Skidåkningen, mannen och det nationella. Landskrona - Sveriges starkaste fotbollsfäste Pris: 50 kr / 4,9 €