Norge Olympiska postkort Lillehammer (Förlagsny)

Tillbaka
Norges Olympiske museum
10 st.
10 Vykort Norges Olympiske museum Lillehammer 1967. Stämplat åpningsdag 27.11.1997. frankerte postkortt med kuvert.

 Pris: 90 kr / 8,7 €